podvozok:
nadstavba:
pracovný dosah
výška:
bočný dosah:
zaťaženie koša:
cenové sadzby:
Iveco
montážna plošina MP16

16 metrov
8 metrov
225 kg
podľa dohody
Naše služby
Ponúkame prenájom montážnej plošiny v okolí Popradu, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Plošina je na na podvozku Iveco. Zariadenie spĺňa všetky technické normy a ma vykonané revízne skúšky potrebné pre prevádzku zdvíhacích zariadení.

Mechanizmus prenajímame aj so skúsenou obsluhou, ktorá zodpovedá za bezpečnú prevádzku zdvíhacieho zariadenia pri prácach vo výškach a zároveň spĺňa všetky legislatívne požiadavky na plnenie výkonu obsluhy zdvíhacích zariadení.
Tomáš Úporský
        0905 894 959
        0905 661 453
info@plosina-poprad.sk

J&L Slovakia s.r.o.
Kvetná 39
059 14 Spišský Štiavnik
Prenájom
montážnej plošiny MP16
tel.:
Tomáš Úporský
0905 894 959
0905 661 453
info@plosina-poprad.sk
tel.: